fdnmuseum.nl

Een museum gewijd aan
leven en werk van Ferdinand
Domela Nieuwenhuis,
dominee, vrijdenker, socialist,
anarchist en antimilitarist,
maar voor alles strijder
tegen maatschappelijk
onrecht.


WORD MUSEUMVRIEND!

16 november 2014: Ferdinand Domela Nieuwenhuis-lezing.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) is de grondlegger van het Nederlandse socialisme. Reeds kort na zijn dood, in 1924, werd in Amsterdam een aan hem gewijd museum geopend. Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum is daarmee één van de oudste biografische musea van ons land.
Tegenwoordig is het museum gehuisvest in Heerenveen, in het hart van het gebied waar deze ‘apostel van de arbeiders’ vele duizenden aanhangers vond onder de arme bevolking.
Het museum bestaat uit vier ruimtes. Domela Nieuwenhuis’ studeerkamer en de bibliotheek geven een indruk van zijn privéleven en zijn intellectuele ontwikkeling. En in de vergaderzaal en de volksherberg klinkt de echo van de levenslange strijd van Domela Nieuwenhuis voor een rechtvaardige wereld.